Belangrijkste Italiaanse woorden/zinnen voor vakantie

Italiaanse woorden feature image 01

Samenvatting Artikel

Op vakantie in Italië? Deze woorden en zinnen ga je zeker gebruiken

Ben jij van plan om op vakantie naar Italië te gaan? Veel Italianen spreken Engels, waardoor je je in veel gevallen goed kunt redden in Italië. Dit is anders als je meer het binnenland intrekt en kleine dorpjes gaat bezoeken. Hier zal je namelijk lang niet altijd iemand treffen die ook Engels spreekt. Daarom is het zeker goed als je jezelf ook een beetje in het Italiaans weet te redden met enkele woorden en zinnen. Hierdoor kom je vaak een stuk verder. Ook zullen de Italianen dit zeker weten te waarderen. Je laat zo namelijk zien dat je de lokale bevolking respecteert en je reis zal bovendien een stuk fijner verlopen als je ook wat Italiaanse woorden en zinnen kent. Je kunt immers zelf contact maken met de bevolking en ze om hulp vragen indien dit nodig is. Hierdoor voel je je zelfverzekerder en veiliger. De meeste Italianen zullen je dan ook met alle plezier helpen. In dit artikel hebben wij de meest gebruikte woorden en zinnen voor je op een rijtje gezet, zodat je je eenvoudig kunt redden in Italië.

Begroetingen/basis gesprek

Hallo – Salve/Ciao – (sal-veh/tsjau)
Goedemorgen – Buongiorno – (bwon-dzjor-noo)
Goedemiddag – Buon pomeriggio (bwon poo-me-rie-djoo)
Goedenavond – Buonasera – (bwo-na-se-ra)
Goedenacht – Buonanotte (bwo-na-not-te)
Aangenaam kennis te maken – Piacere di conoscerti (pja-tsjee-re die ko-no-sjer-tie)
Hoe gaat het met je? – Come stai – (koo-me stai)
Goed – Sto bene – (sto be-ne)
Met mij gaat het ook goed –  Sto bene anche io (sto be-ne an-ke ie-o)
Tot ziens – Arrivederci/Ciao – (a·ree·vuh·duh·chee/tsjau)

Basiswoorden

Ja – Si – (sie)
Nee – No – (no)
Sorry – Scusi of scusa (een persoon) en ‘scusate’ (meerdere personen) – (sku-zie/skoe-za/skoe-sa-te)
Alstublieft – Prego bij aangeven en ‘per favore’ als beleefdheidsvorm – (pree-go/per-favo-re)
Dankjewel – Grazie – (gratsie-ee)
Excuseer mij – Scusami (sku-sa-mi)
Toilet: Il bagno (iel-ban-joo)
Help! – Aiuta!- (aij-uu-ta)
Bel.. – Chiama.. – (kie-a-ma)
Politie – Polizia – (po-lie-zie-a)
Ambulance – Ambulanza – (am-bu-lan-za)
Brandweer – Vigili del Fuoco – (vie-dzji-lie del fu-oko)

Onderweg in Italië

Rechts – Destra – (des-tra)
Links – Sinistra – (sie-nis-tra)
Stop – Ferma! – (fer-ma)
Centrum –  Centro – (sen-tro)
Strand – Spiaggia – (spiad-dzja)
Kathedraal – Cattedrale – (kat-te-drale)
Kerk – Chiesa – (kie-za)

Belangrijke veelgebruikte zinnen

Mag ik wat vragen? – Posso chiedere qualcosa? -(pos-so kje-de-re kwal-kosa)
Hoeveel kost het? – Quanta costa? – (kwan-ta kos-ta)
Waar is het toilet? –  Dov’è il bagno? – (do-vè iel-ban-joo)
Wil je me helpen? – Può aiutarmi? – (puo a-joe-tar-mi)
Ik wil graag.. – Vorrei.. – (vo-rei)
Ik vind het (veel) te duur – È troppo costoso (per me) – (e trop-po kos-to-so per me)
Nee, dat wil ik niet – No, non voglio – (no, non- vo-lji-o)
Spreek je Engels? – Parla inglese? – (par-la ien-glee-zee)
Ik heb het niet begrepen– Non ho capito – (non ho ka-pie-to)
Een flesje water graag  –  Una bottiglia di acqua, per favore – (oe-na bot-ti-lji-a die a-kwuh-a per fa-vo-re)
Ik eet geen vis – Non mangio il pesce – (non man-dzjo iel pes-jee)
Ik eet geen vlees – Non mangio carne – (non mand-zjo la kar-nee)
Is er plaats voor … personen? – C’è una tavola per … persone? – ( tsjè oe-na ta-vo-la per … per-so-ne)

Neem dit lijstje van belangrijke Italiaanse woorden en zinnen met je mee op vakantie, zodat je altijd een reminder bij de hand hebt. Ben je ook benieuwd welke Italiaanse gerechten je moet proberen? Lees onze andere artikelen.

Recente blog artikelen
Rome feature image 01

Wat te doen in Rome?

Ga jij binnenkort naar Rome en wil je de mooiste bezienswaardigheden in Rome aanschouwen? Rome kent vele prachtige bezienswaardigheden die je zeker niet mag overslaan. Wij zochten uit wat de mooiste bezienswaardigheden in Rome zijn en hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Lees meer »
Amalfi feature image 01

Amalfi kust: wat te doen?

Ben jij van plan om de Amalfi kust te bezoeken? Bezoek je Amalfi kust, dan zijn er vele plekken die je zeker niet over mag slaan. Er valt namelijk meer dan genoeg moois te zien aan de Amalfi kust.

Lees meer »